เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

#3

DOKO DESU KA? ที่ไหน

ตรวจสอบการออกเสียงที่ถูกต้อง

กำลังเดินจากสถานี แต่ว่าหลงทาง

ถามทางจากใครได้ไหม แอนนา

การหลงทางคือส่วนหนึ่งของการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป

การถามทางเป็นภาษาญี่ปุ่น พูดว่า DOKO DESU KA? (ที่ไหน)

และถ้าพูดชื่อสถานที่ที่จะไป แม้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษ ก็คงจะมีคนบอกทิศทางที่ถูกต้องให้แน่ ๆ

ถ้านำแผนที่หรือภาพในหนังสือนำเที่ยวหรือสมาร์ทโฟนออกมาให้ดู ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ค่ะ

เมืองน้อยใหญ่ของญี่ปุ่นมีป้อมตำรวจ และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ ป้อมตำรวจเรียกว่า “โคบัง”

“โคบัง” มีจุดประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัยของชุมชน และเป็นสถานที่ที่ผู้คนจะไปถามทาง หรือไปเมื่อทำของหาย

ดังนั้น เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ก็มุ่งหน้าไปที่โคบังค่ะ

บอกชื่อจุดหมายปลายทาง แล้วตามด้วย DOKO DESU KA (ที่ไหน) หรือจะเอาแผนที่ให้ดู แล้วพูดว่า DOKO DESU KA ก็จะสื่อความหมายได้ว่าต้องการจะไปไหน

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม:

หน้าบทเรียนที่เกี่ยวข้อง