เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

#2

SUMIMASEN, คำหลายความหมายใช้สะดวก

ตรวจสอบการออกเสียงที่ถูกต้อง

แอนนา ถ้าอยากจะเรียกความสนใจของคนอื่นเป็นภาษาญี่ปุ่น แค่พูดว่า SUMIMASEN

อะไรนะ เคยคิดว่า SUMIMASEN แปลว่า "ขอโทษ"

คนญี่ปุ่นใช้ SUMIMASEN ตลอดเวลาค่ะ ไม่มีวันไหนผ่านไปโดยไม่ได้ใช้คำนี้

SUMIMASEN มีหลายความหมายซึ่งต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือ "ขอโทษ" "ขอบคุณ" และ "ขอโทษ" เพื่อเป็นการเรียกความสนใจของผู้อื่น ทีแรกอาจจะสับสน แต่เมื่อใช้ไปสักพัก ก็จะชิน

เมื่อคนญี่ปุ่นพูดว่า SUMIMASEN มักจะโค้งแสดงความขอบคุณหรือขอโทษ

มุมของการก้มศีรษะจะแสดงระดับของความรู้สึกค่ะ

การโค้งต่ำด้วยการก้มตั้งแต่เอวแสดงความรู้สึกลึกซึ้ง

SUMIMASEN ใช้ได้ในสถานการณ์ทุกแบบ ใช้เพื่อการขอโทษ หรือแสดงความขอบคุณ หรือเพื่อเรียกความสนใจของคนอื่น

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม:

หน้าบทเรียนที่เกี่ยวข้อง