เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

เมื่อท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก สํานวนอะไรที่จําเป็นต้องใช้? เราแนะนําสํานวนง่าย ๆ ที่นําไปใช้ได้ทันทีที่ถึงญี่ปุ่น

#1

II DESU KA? ได้ไหม

#1

เผยแพร่เมื่อ: 9 สิงหาคม 2560

เมื่อต้องการถามว่าได้รับอนุญาตให้ทำอะไรบางอย่างหรือไม่ พูดว่า II DESU KA (ได้ไหม)

ต่อ
#2

SUMIMASEN, คำหลายความหมายใช้สะดวก

#2

เผยแพร่เมื่อ: 9 สิงหาคม 2560

SUMIMASEN นอกจากใช้เพื่อกล่าวขอโทษแล้ว ยังใช้ได้ในหลายสถานการณ์ด้วย เป็นสำนวนที่นำไปใช้ได้สะดวก

ต่อ
#3

DOKO DESU KA? ที่ไหน

#3

เผยแพร่เมื่อ: 9 สิงหาคม 2560

ถ้าหลงทาง สามารถถามว่า DOKO DESU KA (ที่ไหน) ต่อท้ายชื่อสถานที่ที่ต้องการไป

ต่อ
#4

ลองใช้ดู (#1-3)

#4

เผยแพร่เมื่อ: 9 สิงหาคม 2560

ลองใช้ 3 สำนวน: II DESU KA, SUMIMASEN และ DOKO DESU KA

ต่อ
เอมี่ โอตะ
ผู้ดำเนินรายการ: เอมี่ โอตะ
มีเชื้อสายญี่ปุ่นทางพ่อกับสวิตเซอร์แลนด์ทางแม่
เป็นพิธีกรที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทางโทรทัศน์และวิทยุ เป็นนางแบบ และผู้บรรยาย
ปัจจุบันเป็นพิธีกรร่วมในรายการ "J-Trip Plan" ของ NHK WORLD TV