เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 1

บทเรียนที่ 1

ดิฉันคือแอนนาค่ะ

แอนนาเป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศไทย วันนี้แอนนาไปพบกับติวเตอร์ของเธอชื่อว่า ซะกุระ เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย

บทเรียนที่ 1 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

WATASHI WA ANNA DESU

บทสนทนา

アンナ はじめまして。私はアンナです。 สวัสดีค่ะ
ดิฉันคือแอนนาค่ะ
แอนนา HAJIMEMASHITE.
WATASHI WA ANNA DESU.
สวัสดีค่ะ ดิฉันคือแอนนาค่ะ
さくら はじめまして。さくらです。 สวัสดีค่ะ
ดิฉันคือซะกุระค่ะ
ซะกุระ HAJIMEMASHITE.
SAKURA DESU.
สวัสดีค่ะ ดิฉันคือซะกุระค่ะ
アンナ よろしくお願いします。 ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
แอนนา YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
さくら こちらこそ。 ทางนี้ก็เช่นกันค่ะ
ซะกุระ KOCHIRAKOSO.
ทางนี้ก็เช่นกันค่ะ

หลักไวยากรณ์

A WA B DESU

(A คือ B ค่ะ/ครับ)

WA คือคำช่วยที่ใช้บ่งชี้หัวข้อการสนทนา
DESU ที่ต่อจาก B เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นภาคแสดงของประโยค เช่น  WATASHI WA ANNA DESU (ดิฉันคือแอนนาค่ะ)

ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นมีตัวอักษร 3 แบบ คือ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ และคันจิ แต่ละแบบมีบทบาทของตัวเอง

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นมีตัวเขียนสามแบบ แต่ละแบบก็มีบทบาทของตัวเอง เมื่อเขียนว่า “ดิฉันคือแอนนาค่ะ” WATASHI WA ANNA DESU คำนามหรือคำสรรพนาม เช่น คำว่า “ดิฉัน” WATASHI เขียนเป็นตัวคันจิ

คำเลียนเสียงและท่าทาง

PON
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

เมื่อคนญี่ปุ่นทักทายกัน ทุกคนจะโค้งคำนับกันและกัน แทบไม่ค่อยมีใครจับมือกัน คล้าย ๆ กับที่เมืองไทยนะคะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK