เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > ระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น (บทเรียนที่ 1)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น (บทเรียนที่ 1)

ภาษาญี่ปุ่นมีตัวเขียนสามแบบ แต่ละแบบก็มีบทบาทของตัวเอง เมื่อเขียนว่า “ดิฉันคือแอนนาค่ะ” WATASHI WA ANNA DESU คำนามหรือคำสรรพนาม เช่น คำว่า “ดิฉัน” WATASHI เขียนเป็นตัวคันจิ WA, DESU และคำอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ไวยากรณ์จะเขียนในรูปของตัวอักษรฮิระงะนะ คำกริยาและคำคุณศัพท์เขียนผสมกันทั้งตัวคันจิและฮิระงะนะ สำหรับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศและคำที่ยืมมาจากภาษาอื่น เช่น แอนนา จะเขียนด้วยตัวคะตะกะนะ ฮิระงะนะและคะตะกะนะคือสัญลักษณ์การออกเสียง ซึ่งแต่ละตัวจะแทนหนึ่งพยางค์
ภาษาญี่ปุ่นมีสระทั้งหมดห้าเสียงด้วยกัน คือ a i u e o ในภาษาญี่ปุ่น สระแต่ละตัวกับพยัญชนะจะรวมกันเป็นหนึ่งพยางค์ นอกจากนี้ ยังมี n ด้วย

ลองเขียนชื่อของคุณผู้ฟังเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยดูจากตารางต่าง ๆ ของระบบการเขียนในตำราของรายการ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” หรือทางโฮมเพจนี้
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK