เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ฮิระงะนะ

ตารางตัวอักษรญี่ปุ่นคะนะ

ตารางตัวอักษรญี่ปุ่นคะนะ

ภาษาญี่ปุ่นมีตัวอักษร 3 ชนิด คือ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ และคันจิ อักษรฮิระงะนะและคะตะกะนะเป็นตัวอักษรแสดงเสียง และ 1 ตัวอักษรใช้ถ่ายทอด 1 เสียง ขอเชิญทุกท่านเรียนรู้ตัวอักษรญี่ปุ่นคะนะเพื่อก้าวแรกสำหรับการอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่น

คลิกยืนยันการออกเสียง!

ฮิระงะนะ หน้า 1
  •  
     
  •      
  •        
ฮิระงะนะ หน้า 2

ดาวน์โหลดตารางตัวอักษรญี่ปุ่นคะนะ

หลังจากดาวน์โหลดตัวอักษรฮิระงะนะกับคะตะกะนะและพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้ว ก็จะฝึกฝนการเขียนได้โดยลากเส้นตามต้นแบบ มีคำอธิบายลำดับการเขียนไว้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เขียนตัวอักษรญี่ปุ่นได้สวยงาม

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK