NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 1

درس 1

من آنا هستم.

آنا یک دانشجوی خارجی از تایلند است. امروز او برای نخستین بار با ساکورا، معلم خصوصی خود، در دانشگاه ملاقات می کند.

درس 1 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

WATASHI WA ANNA DESU

متن درس

アンナ はじめまして。私はアンナです。 خوشوقتم.
من آنا هستم.
آنا HAJIMEMASHITE.
WATASHI WA ANNA DESU.
خوشوقتم. من آنا هستم.
さくら はじめまして。さくらです。 خوشوقتم.
من ساکورا هستم.
ساکورا HAJIMEMASHITE.
SAKURA DESU.
خوشوقتم. من ساکورا هستم.
アンナ よろしくお願いします。 از دیدنتان خوشوقت شدم.
آنا YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.
از دیدنتان خوشوقت شدم.
さくら こちらこそ。 من هم از دیدن شما خوشوقت شدم.
ساکورا KOCHIRAKOSO.
من هم از دیدن شما خوشوقت شدم.

نکته های دستور زبان

WA B DESU A

(B ،A است)

WA يك حرف اضافه برای مشخص کردن یک موضوع است.
وقتی بعد از B می گویید DESU، یک گزاره شکل می گیرد.

WATASHI WA ANNA DESU (من آنا هستم)

الفبای ژاپنی

زبان ژاپنی دارای دو نوع الفبا به نام های هیراگانا و کاتاکانا می باشد و کانجی نیز یک نوع روش نوشتن این زبان است که هر کدام نقش خود را ایفا می کنند.

بیاموز به ما ای آموزگار

سیستم نوشتاری زبان ژاپنی
زبان ژاپنی دارای سه نوع سیستم نوشتاری است که هر یک نقش خود را دارند. وقتی می نویسید: WATASHI WA ANNA DESU، (من آنا هستم)، اسم برای «من» یعنی «WATASHII» به کانجی نوشته شده است.

نام آواها

PON
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

مردم موقع سلام کردن به هم تعظیم می کنند. آنها به ندرت دست می دهند. اینجا درست مانند تایلند است.

Anna

ذخیره درس ها

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید