NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 43

درس 43

فکر می کنید علت آن چیست؟

آنا به یک سفر مطالعاتی دانشگاهش رفته است. امروز، او به قلعه ی هیمه جی در استان هیوگو رفته است.

درس 43 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

DÔSHITE DESHÔ KA

متن درس

先生 姫路城は奇跡の城と言われています。
どうしてでしょうか。
گفته می شود که قلعه ی هیمه جی یک قلعه ی اعجاز است.
فکر می کنید علت آن چیست؟
استاد HIMEJI-JÔ WA KISEKI NO SHIRO TO IWARETE IMASU.
DÔSHITE DESHÔ KA.
گفته می شود که قلعه ی هیمه جی یک قلعه ی اعجاز است. فکر می کنید علت آن چیست؟
ロドリゴ 戦争でも焼けなかったからです。 چون هرگز حتی در جنگ ها هم نسوخت.
رودریگو SENSÔ DEMO YAKENAKATTA KARA DESU.
چون هرگز حتی در جنگ ها هم نسوخت.
アンナ さすが、ロドリゴ! بسیار خوب، رودریگو!
آنا SASUGA, RODORIGO!
بسیار خوب، رودریگو!

نکته های دستور زبان

DÔSHITE DESHÔ KA

(فکر می کنید علت آن چیست؟)

عبارت DÔSHITE یعنی چرا. در شرایط رسمی به جای DÔSHITE از NAZE استفاده کنید.

نمونه)  NAZE DESHÔ KA.

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه از DESHÔ استفاده کنیم
عبارت DESHÔ را وقتی درباره ی پیش بینی درباره ی آینده یا چیزی نامشخص صحبت می شود، در انتهای یک جمله استفاده می شود. وقتی آن در ترکیب با اسامی یا صفت ها به کار برده می شود، عبارت DESHÔ را جایگزین DESU در انتهای جمله کنید.

نام آواها

صداهای مربوط به پاسخ درست و نادرست
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

قلعه هیمه جی همچنین به قلعه ی مرغ ماهی خوار سفید معروف است. یک مرغ ماهی خوار سفید یک نوع پرنده ی سفید است. نظریه های مختلفی در این باره وجود دارد. اما یکی از مشهورترین آنها این است که این قلعه ی سفید رنگ همانند یک مرغ ماهی خوار سفید به نظر می رسد.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید