เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูปพจนานุกรม (บทเรียนที่ 11)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูปพจนานุกรม (บทเรียนที่ 11)

พจนานุกรมญี่ปุ่นใช้คำกริยาในรูปนี้ ถ้าใช้รูปแบบนี้จะฟังเป็นกันเองมากขึ้น
มีหลายแบบที่จะผันคำกริยารูป MASU เป็นรูปพจนานุกรม ก่อนอื่น ถ้าคำกริยามีสระ E ในพยางค์ที่นำหน้า MASU ก็ให้ตัด MASU และเติม RU เข้าไปในคำกริยา เช่น TABEMASU แปลว่า “กิน” กลายเป็น TABERU.

ต่อไป ถ้าคำกริยามีสระ I ในพยางค์หน้า MASU มีสองรูปแบบสำหรับการผันคำกริยานี้นะครับ สำหรับรูปแบบแรก เราตัดคำว่า MASU และเติม RU เช่น ORIMASU แปลว่า “ลง” กลายเป็น ORIRU.

ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง ตัด MASU และเปลี่ยนสระ I หน้า MASU ให้เป็นสระ U. ดังนั้น ในคำกริยา IKIMASUแปลว่า “ไป” เปลี่ยน KI เป็น KU และจะได้คำว่า IKU.

มีคำกริยาพิเศษ 2 คำ ที่ไม่ลงตัวกับรูปแบบที่กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น นั่นคือ คำว่า KIMASU แปลว่า “มา” และ SHIMASU แปลว่า “ทำ” KIMASU กลายเป็น KURU และ SHIMASU กลายเป็น SURU มีเพียง 2 คำนี้เท่านั้น แต่เป็นคำกริยาที่พบบ่อยมาก เพราะฉะนั้น กรุณาจำให้แม่น

วิธีที่จะผันคำกริยารูป MASU เป็นรูปพจนานุกรม กรุณาไปที่“ข้อมูลเสริมการเรียน”
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK