เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 11

บทเรียนที่ 11

กรุณามาให้ได้นะคะ

จะจัดงานเลี้ยงที่หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งแอนนาพักอยู่ที่นั่น เธอเชิญซะกุระไปร่วมงานเลี้ยง

บทเรียนที่ 11 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

ZEHI KITE KUDASAI

บทสนทนา

アンナ 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。
さくらさん、ぜひ来てください。
วันเสาร์นี้ จะจัดงานเลี้ยงที่หอพักค่ะ
คุณซะกุระ กรุณามาให้ได้นะคะ
แอนนา KONSHÛ NO DOYÔBI NI RYÔ DE PÂTÎ O HIRAKIMASU.
SAKURA-SAN, ZEHI KITE KUDASAI.
วันเสาร์นี้ จะจัดงานเลี้ยงที่หอพักค่ะ
คุณซะกุระ กรุณามาให้ได้นะคะ
さくら わあ、行く行く。
今度の土曜日ね。
โอ้โห ไป ไป วันเสาร์นี้นะ
ซะกุระ WÂ, IKU IKU.
KONDO NO DOYÔBI NE.
โอ้โห ไป ไป วันเสาร์นี้นะ

หลักไวยากรณ์

วันประจำสัปดาห์

วิธีเรียกวันประจำสัปดาห์ กรุณาไปที่“ข้อมูลเสริมการเรียน”

IKIMASU (ไป) และ KIMASU (มา)

ในภาษาญี่ปุ่นนั้น เราใช้คำกริยาต่างกันนะครับ ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้พูด

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูปพจนานุกรม
พจนานุกรมญี่ปุ่นใช้คำกริยาในรูปนี้ ถ้าใช้รูปแบบนี้จะฟังเป็นกันเองมากขึ้น

คำเลียนเสียงและท่าทาง

รู้สึกร่าเริง อารมณ์ดี
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

คุณซะกุระบอกว่า เธอจะมางานเลี้ยงของเรา UKI UKI
เธอจะชอบอาหารไทยที่เราทำไหมนะ ดิฉันรู้สึก WAKU WAKU

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK