เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > เราจะตอบคำถามของท่าน

เราจะตอบคำถามของท่าน

Q.

A.

ทบทวนหน้าบทเรียนที่เกี่ยวข้อง:

ทบทวน: เลือกข้อไหนดีนะ

คำถามเหล่านี้เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว แต่ละคำถามมีคำตอบให้เลือก 2 ข้อ

ข้อมูลเสริมการเรียน

ในหน้านี้ ทางรายการนำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ มาลงไว้ ท่านสามารถนำไปใช้ประกอบตามบทเรียนนั้น ๆ ได้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK