เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > เรากำลังเรียนกับแอนนา!

เรากำลังเรียนกับแอนนา!

รายการวิทยุ

รายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ชุดพิเศษ เรากำลังเรียนกับแอนนา!

ตอนที่ 1: วันที่ 26 ธันวาคม 2559

ตอนที่ 2: วันที่ 27 ธันวาคม 2559

กรุณาเข้าไปที่หน้าต่อไปนี้ หากท่านต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นจากรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากทั่วโลก

pagetop