NHK WORLD > Jifunze Kijapani > Mwanzo wa ukurasa wa Kiswahili > Nitajibu swali lako

Nitajibu swali lako

Q.

A.

Pitia tena kurasa zenye masomo yanayofanana:

Mapitio: Lipi Sahihi?

Tutakupatia maswali kutokana na kile ulichojifunza. Utakuwa na majibu mawili ya kuchagua kwa kila swali.

Nyenzo za kujifunzia

Tunatoa nyenzo za ziada hapa kwa ajili ya masomo yetu. Tafadhali zitumie kulingana na somo husika ili kuboresha uelewa wako.

*Utatoka kwenye tovuti ya NHK.