วิธีใช้ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

"มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" คือชุดบทเรียนสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 48 บท และขอแนะนำแนวทางการเรียนเป็นตัวอย่างไว้ในเว็บไซต์นี้

บทเรียน

พื้นฐานการเรียนรู้คือเสียงในแต่ละบท อันดับแรก แตะหรือคลิกปุ่มเล่นเสียงที่มีหมายเลขบทเรียน 1 เขียนติดอยู่ในแต่ละหน้าบทเรียนและฟังบทเรียนนั้นทั้งหมด ในช่วง 10 นาที ท่านสามารถเรียนรู้ได้ทั้งความหมายของบทสนทนาประจำบทเรียน สำนวน และไวยากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นคำอธิบายสำนวนหลักนั้น ควรฟังซ้ำหลายครั้งจนเข้าใจกระจ่าง

แตะหรือคลิกปุ่มภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวที่เขียนว่า "บทสนทนา" 2 และฟังบทสนทนาทั้งหมดประจำบทเรียนนั้นหลาย ๆ ครั้ง สามารถเลือกคำบรรยายใต้ภาพ 3 เช่น ภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่น หรือไม่ต้องมีคำบรรยายใต้ภาพ

แตะหรือคลิกปุ่มที่เป็นภาพลำโพงข้างประโยค 4 ในมุมบทสนทนาเพื่อฝึกพูดโดยฟังทีละประโยค และพยายามเลียนแบบลักษณะการพูดของตัวละคร ในช่วงแรก ลองพูดเฉพาะ "สำนวนหลัก" และ "สำนวนเสริมประจำวัน" ก่อนก็ได้ ต่อจากนั้นขอให้ลองฝึกพูดซ้ำ ๆ หลายครั้ง

เสริมความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ เหล่านี้


บทสนทนา

ส่วนนี้คือตัวบทและคำแปลทั้งหมดของบทสนทนา สามารถฟังบทสนทนาแต่ละประโยคได้ 5 กรุณาฟังหลาย ๆ ครั้งและจดจำสำนวนให้ได้ ส่วนนี้มีประโยชน์ในการฝึกฟังและการออกเสียงด้วย

การออกเสียงถ่ายทอดโดยใช้ตัวอักษรโรมัน 6

เสียงยาวถ่ายทอดด้วยการซ้ำเสียงสระ (เช่น "tokee" แปลว่า "นาฬิกา") สำหรับพยางค์ปิดที่ใช้พยัญชนะตัวถัดไปเป็นตัวสะกด จะเขียนพยัญชนะตัวนั้นซ้ำ (เช่น "zasshi" แปลว่า "นิตยสาร")


รายการคำศัพท์

คำและสำนวนที่ใช้ในบทสนทนาได้รับการรวบรวมไว้ที่นี่ คลิก "เพิ่มเข้าไปในสมุดของฉัน" 7 เพื่อบันทึกคำศัพท์และสำนวนที่ต้องการจดจำ

สืบค้นคำและสำนวน 8


สำนวนหลัก

วัตถุประสงค์ที่จะบรรลุในบทเรียนนั้น (Can-do) 9

คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้และไวยากรณ์สำหรับ "สำนวนหลัก" ซึ่งจำเป็นสำหรับบรรลุวัตถุประสงค์ Can-do 10

คลิก "เพิ่มเข้าไปในสมุดของฉัน" 11 เพื่อบันทึกสำนวนหลักที่ต้องการจดจำลงใน "สมุดของฉัน"


ลองใช้ดู!

ตัวอย่างบทสนทนาจริงที่ใช้สำนวนหลัก ฟังเสียง 12 และลองออกเสียงเองหลาย ๆ ครั้ง


ทำได้ไหมนะ?

แบบฝึกหัด แต่งประโยคโดยใช้คำที่กำหนดให้


สำนวนเสริมประจำวัน

แนะนำสำนวนจากบทสนทนา เป็นสำนวนที่จำไปใช้ได้ทั้งอย่างนั้น คลิก "เพิ่มเข้าไปในสมุดของฉัน" 13 เพื่อบันทึกสำนวนที่ต้องการจดจำลงใน "สมุดของฉัน"

ลองฟังเสียง 14 เพื่อให้ทราบว่าตามปกติสำนวนนี้ใช้อย่างไร


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถเรียนรู้คำทักทาย วิธีนับ วัน และสำนวนที่เป็นประโยชน์


คันจิ

แนะนำตัวอักษรคันจิ ซึ่งเป็นอักษรภาพในภาษาญี่ปุ่น


มุมข้อมูลวัฒนธรรม

แนะนำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหารการกิน มารยาท และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบทเรียน


คุณฮารุของฉัน

หน้าพิเศษสำหรับท่านโดยเฉพาะ

บันทึกความก้าวหน้าใน "ประวัติการเรียนรู้" 15

รับ "ปิ่นปักผม" 16 ของคุณฮารุทุกครั้งที่เข้าสู่เว็บไซต์ "บทเรียน" หรือ "ลองใช้ดู!"

รับ 〇 17 ทุกครั้งที่ตอบคำถามในแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

บันทึกคำศัพท์และสำนวนที่อยากจดจำจาก "สำนวนหลัก", "สำนวนเสริมประจำวัน", "คำศัพท์" ลงในสมุดของฉัน 18

สร้างสมุดบันทึกคำศัพท์ของตัวเองโดยเฉพาะ


ดาวน์โหลด (เสียง/หนังสือประกอบการเรียน)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 และไฟล์หนังสือประกอบการเรียนในรูปแบบ PDF โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จำกัดการดาวน์โหลดเพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น


ตัวอักษรญี่ปุ่น

แนะนำตัวอักษรฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ ดาวน์โหลดตารางตัวอักษร
ฮิรางานะและคาตากานะ