ไม่เสียค่าใช้จ่ายดาวน์โหลด (เสียง/หนังสือประกอบการเรียน)

#1-10
#11-20
#21-30
#31-40
#41-48
ดาวน์โหลดบทเรียน
บทเรียน "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ทั้ง 48 บทสามารถดาวน์โหลดได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 สำหรับบทเรียนแต่ละบทจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้หลังจากที่รายการออกอากาศทาง NHK WORLD-JAPAN แล้ว หน้าของหนังสือประกอบการเรียนในรูปแบบ PDF สำหรับแต่ละบทก็สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทางรายการมีหนังสือประกอบการเรียนสำหรับทั้ง 48 บทเรียนที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน
วิธีการดาวน์โหลด

ในกรณีที่ใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต:

กรุณาเลือกและบันทึกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด อาจจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันโดยขึ้นอยู่กับ OS หรืออุปกรณ์ชนิดนั้น

ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล:

กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดและคลิกขวา (สำหรับ Mac เมาส์ปุ่มเดียว กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกที่เมาส์) จากนั้นคลิก "บันทึกลิงก์เป็น" (Save link as)

*จำกัดการดาวน์โหลดเพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น