เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > วิธีการนับนาที (บทเรียนที่ 22)

ข้อมูลเสริมการเรียน

วิธีการนับนาที (บทเรียนที่ 22)

IPPUN หนึ่งนาที
NIFUN สองนาที
SANPUN สามนาที
YONPUN สี่นาที
GOFUN ห้านาที
ROPPUN หกนาที
NANAFUN เจ็ดนาที
HACHIFUN แปดนาที
KYÛFUN เก้านาที
JIPPUN, JUPPUN สิบนาที

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK