เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน

ข้อมูลเสริมการเรียน

ข้อมูลเสริมการเรียน

ในหน้านี้ ทางรายการนำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ มาลงไว้ ท่านสามารถนำไปใช้ประกอบตามบทเรียนนั้น ๆ ได้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK