เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ > บทเรียนบทที่ 42 ขอประทานโทษ

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ บทเรียนบทที่ 42 ขอประทานโทษ

พอคุณก้วงไปทำงาน ปรากฏว่าบนโต๊ะมีกระดาษที่มีข้อความสั้น ๆ เขียนว่า มีโทรศัพท์จากลูกค้า

เปิดไฟล์เสียงในหน้าต่างใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหาของบทเรียนทั้งหมด 50 บทเรียน (PDF)

สำนวนพื้นฐาน: MÔSHIWAKE GOZAIMASEN

บทสนทนาประจำบทเรียน
クオンもう商品はお手元に届きましたか?
สินค้าส่งถึงมือแล้วหรือยังครับ
ก้วงMÔ SHÔHIN WA O-TEMOTO NI TODOKIMASHITA KA?
取引先それが、届いていません。
どうなっているんですか?
ไม่ทราบว่าทำไม แต่ยังไม่ถึงครับ
เป็นอะไรไปครับ
ลูกค้าSORE GA, TODOITE IMASEN.
DÔ NATTE IRU N DESU KA?
クオン申し訳ございません。
すぐに調べて、折り返しご連絡をさしあげます。
ขอประทานโทษครับ
จะตรวจสอบ และติดต่อกลับทันทีครับ
ก้วงMÔSHIWAKE GOZAIMASEN.
SUGU NI SHIRABETE, ORIKAESHI GO-RENRAKU O SASHIAGEMASU.

เคล็ดลับการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น (じょうたつのコツ)

ไม่ว่าใครก็คงเคยทำผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ถ้าพร่ำกล่าวคำแก้ตัว หรือขออภัยอย่างไม่ระมัดระวัง กลับจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีแก่อีกฝ่ายหนึ่ง จึงควรขออภัยอย่างรอบคอบเพื่อยกระดับความรู้สึกที่ดีของอีกฝ่าย

สำนวนขออภัยที่ใช้ธุรกิจ ได้แก่ sumimasen, môshiwake gozaimasen และ shitsurei itashimashita ในการขออภัย หากอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตรงหน้า ควรก้มศีรษะให้
ต่ำ ๆ ด้วยขณะที่กล่าวคำพูดขออภัย

ในกรณีที่ไปสายเพราะสาเหตุต่าง ๆ เช่น รถไฟเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ไปสาย แต่ก็ควรขออภัยก่อน เนื่องจากการผิดนัดเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง จึงควรขออภัยไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม

เมื่อขออภัยอย่างจริงใจแล้วครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นสิ่งที่ควรทำคือพยายามกู้ความน่าเชื่อถือกลับมาด้วยงานครั้งต่อ ๆ ไป

รายชื่อบทเรียน:ปรับข้อมูลทุกสัปดาห์

แนะนำ

ทดสอบทักษะ

สืบค้นด้วยหัวข้อ

  • คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความประสงค์
  • ถามวิธีการและขอคำอธิบาย
  • สำนวนแบบแผน
  • อธิบายสถานการณ์
  • แสดงความคิดเห็น
  • คำทักทาย
  • สำนวนสุภาพ
  • การตอบ
  • การแนะนำตัวเอง
  • การซื้อของ
[ฟรี] ดาวน์โหลดบทเรียน (ไฟล์เสียง/แบบเรียน)

คำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” ฝากข้อความติชม