เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > ที่สุด, อันดับหนึ่ง (บทเรียนที่ 42)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ที่สุด, อันดับหนึ่ง (บทเรียนที่ 42)

เมื่อเปรียบเทียบของตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป สำหรับสิ่งที่ดีที่สุดให้พูดว่า ICHIBAN แปลว่า “ที่สุด, อันดับหนึ่ง” เช่น จะพูดว่าอย่างไร ถ้าต้องการพูดว่า “น่าสนใจที่สุด” คำว่า “น่าสนใจ” คือ OMOSHIROI ดังนั้น พูดว่า ICHIBAN OMOSHIROI DESU คำคุณศัพท์ OMOSHIROI ไม่เปลี่ยน

การแสดงขอบเขตการเปรียบเทียบใช้คำช่วย DE เช่น “อันดับหนึ่งในญี่ปุ่น” คือ NIHON DE ICHIBAN และถ้าจะพูดว่า “ภูเขาฟูจิสูงที่สุดในญี่ปุ่น” จะพูดว่าอย่างไร คำว่า “สูง” คือ TAKAI ดังนั้น พูดว่า FUJISAN WA NIHON DE ICHIBAN TAKAI DESU การสร้างประโยคคำถามโดยใช้ ICHIBAN แปลว่า “ที่สุด, อันดับหนึ่ง” นั้น ให้ใช้คำที่เป็นคำถามต่าง ๆ นำหน้า ICHIBAN ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเปรียบเทียบอะไร

ถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่ทั้งผู้พูดกับผู้ฟังกำลังมองดูอยู่ ใช้ DORE GA แปลว่า “อันไหน” และเมื่อจะพูดว่า “อันไหนชอบที่สุด” คำว่า “ชอบ” คือ SUKI ดังนั้น พูดว่า DOREGA ICHIBAN SUKI DESU KA
ถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัว ใช้ NANI GA แปลว่า “อะไร” ดังนั้น “อะไรชอบที่สุด” หรือ "ชอบอะไรที่สุด" คือ NANI GA ICHIBAN SUKI DESU KA
ถ้าเปรียบเทียบคน ใช้ DARE GA แปลว่า “ใคร”
ถ้าเปรียบเทียบสถานที่ ใช้ DOKO GA แปลว่า “ที่ไหน” และถ้าเปรียบเทียบวัน ใช้ ITSU GA แปลว่า “เมื่อไร”
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK