เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 21

บทเรียนที่ 21

ไม่ ไม่ถึงขนาดนั้น

ที่ร้านคาราโอเกะ แอนนาร้องเพลงญี่ปุ่น ซะกุระพูดกับแอนนาว่า “แอนนา เก่งจังนะ”

บทเรียนที่ 21 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

IIE, SOREHODODEMO

บทสนทนา

さくら アンナ、上手だね。 แอนนา เก่งจังนะ
ซะกุระ ANNA, JÔZU DA NE.
แอนนา เก่งจังนะ
アンナ いいえ、それほどでも。 ไม่ ไม่ถึงขนาดนั้น
แอนนา IIE, SOREHODODEMO.
ไม่ ไม่ถึงขนาดนั้น
ロドリゴ あっ、もうこんな時間です。 เอ๊ะ เวลาขนาดนี้แล้วครับ
โรดริโก A', MÔ KONNA JIKAN DESU.
เอ๊ะ เวลาขนาดนี้แล้วครับ
アンナ 大変。門限に間に合わない。 แย่แล้ว ไม่ทันเวลาประตูปิด
แอนนา TAIHEN. MONGEN NI MANIAWANAI.
แย่แล้ว ไม่ทันเวลาประตูปิด

หลักไวยากรณ์

IIE, SOREHODODEMO

IIE คือ คำตอบปฏิเสธ SOREHODODEMO หมายถึง “ไม่ถึงขนาดนั้น”   IIE,  SOREHODODEMO แปลว่า “ไม่ ไม่ถึงขนาดนั้น” เป็นคำที่ใช้เมื่อต้องการถ่อมตัว

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป NAI
คำกริยาที่ลงท้ายด้วย NAI เรียกว่า "คำกริยารูป NAI" การผันคำกริยารูป MASU ให้เป็นรูป NAI คือ การผันกริยารูป MASU ให้เป็นรูปปฏิเสธแบบเป็นกันเองโดยอยู่ในรูป NAI นั่นเอง วิธีการผันสามารถอธิบายได้ดังนี้

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ตะโกนเสียงดัง
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

“ดิฉันเคยคิดว่าคนญี่ปุ่นไม่แสดงอาการตื่นเต้นต่อหน้าสาธารณะกันนะคะ แต่ตอนนี้ ดิฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่า คนญี่ปุ่นจะเปลี่ยนไปเมื่อเข้าห้องคาราโอเกะ วันนี้ดิฉันรู้สึกว่าเราใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นอีก”

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK