เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 20

บทเรียนที่ 20

เคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ

แอนนามาร้องเพลงคาราโอะเกะกับเพื่อน

บทเรียนที่ 20 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA

บทสนทนา

ロドリゴ アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか。 คุณแอนนาเคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ
โรดริโก ANNA-SAN WA NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA.
คุณแอนนาเคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ
アンナ はい、あります。 ค่ะ เคยค่ะ
แอนนา HAI, ARIMASU.
ค่ะ เคยค่ะ
さくら どんな曲が得意? ถนัดเพลงแบบไหน
ซะกุระ DONNA KYOKU GA TOKUI?
ถนัดเพลงแบบไหน
アンナ アニメの曲です。 เพลงอะนิเมะค่ะ
แอนนา ANIME NO KYOKU DESU.
เพลงอะนิเมะค่ะ

หลักไวยากรณ์

ARIMASU: กริยาสื่อความหมายว่า "มี"

ในบทเรียนที่ 7 ARIMASU หมายถึง “มี” ส่วนในบทเรียนที่ 9 หมายถึง “มีกิจกรรม”  และในคราวนี้ เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่า ARIMASU มีอีกความหมายหนึ่งคือ “มีประสบการณ์" หรือ "เคย”
e.g. ) NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA (เคยร้องเพลงญี่ปุ่นไหมครับ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TA + KOTO GA ARIMASU
คำกริยารูป TA บ่งชี้การกระทำในอดีต หรือสิ่งที่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว นั่นเป็นสิ่งที่ทำในอดีตหรือเพิ่งทำไปเมื่อไม่นานมานี้ ถ้ารวมคำกริยารูป TA กับ KOTO GA ARIMASU เข้าด้วยกัน จะสามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไปแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งคือประสบการณ์ของเรานั่นเอง

คำเลียนเสียงและท่าทาง

รถไฟ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

ดิฉันเพิ่งไปร้านคาราโอะเกะในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกค่ะ ได้ยินมาว่าบางคนมาคนเดียวเพื่อฝึกร้องเพลงเลยนะคะ ประหลาดใจจริง ๆ ค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK