NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Thưa cô, em hỏi! > Hệ thống chữ viết tiếng Nhật (Bài 1)

Thưa cô, em hỏi!

Hệ thống chữ viết tiếng Nhật (Bài 1)

Tiếng Nhật có 3 loại chữ viết, mỗi loại có một vai trò riêng. Trong câu WATASHI WA ANNA DESU (Tôi là Anna), danh từ để chỉ "tôi," WATASHI, được viết bằng chữ “Kanji,” tức là chữ Hán. WA, DESU và các phần khác có chức năng ngữ pháp được viết bằng chữ “Hiragana.” Động từ và tính từ được viết bằng cả chữ “Kanji” và “Hiragana.” Các từ có nguồn gốc nước ngoài hoặc tên người nước ngoài, ví dụ như “Anna,” được viết bằng chữ Katakana.

“Hiragana” và “Katakana” là chữ biểu âm. Mỗi chữ thể hiện một âm tiết. Tiếng Nhật có 5 nguyên âm: a, i, u, e, o; và 9 phụ âm. Trong tiếng Nhật, mỗi một nguyên âm và tổ hợp một phụ âm và một nguyên âm tạo nên một âm tiết. Ngoài ra còn có chữ n.

Bạn hãy thử viết tên mình bằng tiếng Nhật bằng cách sử dụng các bảng chữ cái tiếng Nhật in trong giáo trình hoặc đăng trên trang web này.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK