เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > วิธีผันคำคุณศัพท์เป็นรูป TE (บทเรียนที่ 34)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีผันคำคุณศัพท์เป็นรูป TE (บทเรียนที่ 34)

ถ้าต้องการขยายความบางสิ่งโดยใช้คำคุณศัพท์ 2 คำขึ้นไป ให้เปลี่ยนคำคุณศัพท์คำก่อนหน้าเป็นรูป TE
สำหรับวิธีเปลี่ยนคำคุณศัพท์ให้อยู่ในรูป TE เราได้เรียนกันมาแล้วว่า
มีคำคุณศัพท์ 2 ชนิด คือ คำคุณศัพท์ I และคำคุณศัพท์ NA
คำคุณศัพท์ I คือ คำที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ I เช่น “ถูก, ไม่แพง” YASUI
การเปลี่ยนคำคุณศัพท์ I ให้เป็นรูป TE ให้เปลี่ยน I ที่ลงท้าย เป็น KUTE คำว่า “ถูก” YASUI จะกลายเป็น YASUKUTE คำว่า “สนุก” TANOSHII จะกลายเป็น TANOSHIKUTE มีข้อยกเว้น คือ II ที่แปลว่า “ดี” จะกลายเป็น YOKUTE คำคุณศัพท์ NA คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ NA ต่อท้ายคำเมื่อทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น GENKI แปลว่า “แข็งแรง” ดังนั้น “คนที่แข็งแรง” จะได้ว่า GENKI NA HITO คำว่า “คน” คือ HITO

สำหรับวิธีเปลี่ยนคำคุณศัพท์ NA เป็นรูป TE ให้เติม DE ต่อท้าย คำว่า “แข็งแรง” คือ GENKI จะกลายเป็น GENKIDE

ถ้าต้องการจะพูดว่า “คนแข็งแรงและร่าเริง” คำว่า “ร่าเริง” คือ AKARUI ดังนั้น พูดว่า GENKI DE AKARUI HITO
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK