เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 34

บทเรียนที่ 34

นุ่มและอร่อยค่ะ

หลังจากแอนนาไปงานที่มหาวิทยาลัยกับเค็นตะ ทั้งคู่ไปตรงที่ร้านซูชิสายพาน

บทเรียนที่ 34 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

YAWARAKAKUTE OISHII DESU

บทสนทนา

健太 あっ、トロが来た。 อ๊ะ โทะโระมาแล้ว
เค็นตะ A', TORO GA KITA.
อ๊ะ โทะโระมาแล้ว
アンナ トロって何ですか。 โทะโระคืออะไรคะ
แอนนา TORO TTE NAN DESU KA.
โทะโระคืออะไรคะ
健太 マグロのおなかの部分です。どうぞ。 ส่วนท้องของปลาทูน่าครับ เชิญครับ
เค็นตะ MAGURO NO ONAKA NO BUBUN DESU. DÔZO.
ส่วนท้องของปลาทูน่าครับ เชิญครับ
アンナ いただきます。
やわらかくておいしいです。
ขอบคุณค่ะ นุ่มและอร่อยค่ะ
แอนนา ITADAKIMASU.
YAWARAKAKUTE OISHII DESU.
ขอบคุณค่ะ นุ่มและอร่อยค่ะ

หลักไวยากรณ์

  TTE NAN DESU KA

ถามความหมายของคำได้ โดยพูดคำนั้นและตามด้วย TTE NAN DESU KA
e.g.) TORO TTE NAN DESU KA. (โทะโระคืออะไรคะ)

คำคุณศัพท์รูป TE + คำคุณศัพท์

ถ้าต้องการขยายความบางสิ่งโดยใช้คำคุณศัพท์ 2 คำขึ้นไป ให้เปลี่ยนคำคุณศัพท์คำก่อนหน้าเป็นรูป TE
เรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก "ครูสอนภาษาญี่ปุ่น"

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีผันคำคุณศัพท์เป็นรูป TE
ถ้าต้องการขยายความบางสิ่งโดยใช้คำคุณศัพท์ 2 คำขึ้นไป ให้เปลี่ยนคำคุณศัพท์คำก่อนหน้าเป็นรูป TE

คำเลียนเสียงและท่าทาง

รสชาติ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

“ITADAKIMASU สำนวนที่พูดก่อนรับประทานอาหารเพื่อขอบคุณคนที่ปรุงอาหารให้รับประทาน และขอบใจเนื้อสัตว์ ปลาและผัก รวมไปถึงคนที่เลี้ยงและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติเหล่านั้นด้วย”

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK