เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำคุณศัพท์ 2 แบบ (บทเรียนที่ 13)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำคุณศัพท์ 2 แบบ (บทเรียนที่ 13)

โดยพื้นฐาน คำคุณศัพท์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ลงท้ายด้วย I, และประเภทที่ไม่ลงท้ายด้วย I ประเภทแรก เรียกว่า คำคุณศัพท์ I เช่น HIROI (กว้าง) ATARASHII (ใหม่)

คำคุณศัพท์จะอยู่หน้าคำนามเพื่อขยายคำนามนั้น ๆ เช่น ATARASHII HON (หนังสือใหม่) สำหรับคำคุณศัพท์ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย I นั้น เมื่อจะใช้ขยายคำนาม ต้องเติม NA ต่อท้ายคำคุณศัพท์นี้ก่อน จึงเรียกคำคุณศัพท์ประเภทนี้ว่า คำคุณศัพท์ NA เช่น SUKI (ชอบ) ดังที่ปรากฏในบทสนทนาวันนี้ สำหรับคำนี้ อาจชักนำให้เข้าใจว่านี่คือคำคุณศัพท์ I เพราะลงท้ายด้วยสระ I แต่อันที่จริงคำนี้ไม่ใช่คุณศัพท์ I คำนี้ลงท้ายด้วย KI เพราะฉะนั้น “หนังสือที่ฉันชอบ” จึงพูดว่า SUKINA HON
นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นสำหรับคำบางคำด้วย กล่าวคือ คำศัพท์ NA บางคำ ลงท้ายด้วย I แต่เมื่อขยายคำนามต้องใส่ NA ก่อน เช่น KIREI (สวย, สะอาด) YÛMEI (มีชื่อเสียง) TOKUI (ถนัด, เก่ง) ดังนั้น ถ้าจะพูดว่า “หนังสือสวย” จะไม่พูดว่า KIREI HON แต่พูดว่า KIREINA HON.
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK