NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > چگونه از درس های «مکالمه ساده زبان ژاپنی» استفاده کنید

چگونه از درس های «مکالمه ساده زبان ژاپنی» استفاده کنید

شما می توانید دوره مقدماتی زبان ژاپنی را با استفاده از 48 درس برنامه «مکالمه ساده زبان ژاپنی» یاد بگیرید. آنچه در ادامه می آید، یک نمونه برای یادگیری بر روی این تارنما می باشد.

1.
اساس یادگیری هر درس بر مبنای فایل های شنیداری است. نخست، برای پخش صوت بر روی نشانه 1 کلیک کنید که روی صفحه ی هر درس با شماره آن درس وجود دارد و فایل شنیداری را به این ترتیب بشنوید. در مدت زمان 10 دقیقه، شما می توانید معنای عبارت ها و نکات دستوری هر درس را یاد بگیرید. توضیح درباره ی نکات دستوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین چندین بار به آن گوش کنید تا متوجه شوید.
2.
بر روی نمایه «همه را بشنوید» 2 در بخش «متن درس» کلیک کنید، و بارها به تمام داستان کامل گوش کنید. اگر بر روی تصویر 3 کلیک کنید، می توانید به همان فایل شنیداری گوش کنید در حالی که اجرای زنده شخصیت های داستان را هم ببینید.
3.
بر روی تصویر بلندگو که کنار جمله 4 در بخش «متن درس» قرار دارد کلیک کرده و مکالمه را با شنیدن هر جمله تمرین کنید و سعی کنید که شیوه مکالمه شخصیت های درس را تقلید کنید. با بخش هایی که برای شما آسانتر است آغاز کنید و بارها آن را تکرار کنید.
4.
وقتی بیشتر به آن عادت کردید، به همراه مکالمه کننده تکرار کنید و در حالی که تمام صوت را گوش می کنید به همراه آن جمله ها را بلند بگویید. کلید اصلی انجام این کار آغاز مکالمه پیش از پایان صوت است.

سپس، اگر بخش های بعدی را مرور کنید، اطلاعات شما بیشترمی شود.

متن درس متن درس
[متن درس] 5
این تمام متن، فایل شنیداری و ترجمه ی داستان درس است. شما می توانید فایل صوتی تمام داستان را کامل و نیز به صورت هر بار یک تک جمله بشنوید. خواهشمندیم که بارها آن را گوش کنید، و اصطلاح ها را به خاطر بسپارید. این بخش به شما کمک می کند که درک مطلب و تلفظ شما هم تقویت شود.
نکته های دستور زبان
[نکته های دستور زبان] 6
نکات دستوری موجود در فایل شنیداری درس، در این بخش خلاصه شده است.
بیاموز به ما ای آموزگار
[بیاموز به ما ای آموزگار] 7
دانشیار آکانه توکوناگا، ناظر این برنامه، نکات مهم درس را توضیح می دهد.
[نام آواها] 8
نام آواها و واژه های تقلیدی، شخص یا چیزی را توصیف می کند که با صوت و تصویر معرفی می شوند.
[فهرست هجاهای ژاپنی] 9
الفبای ژاپنی «هیراگانا» و «کاتاکانا» معرفی می شوند.
[فهرست واژه ها و آزمون] 10
واژه ها و عبارت های استفاده شده در این درس، معرفی می شوند. همچنین آزمونی وجود دارد تا مطمئن شوید معنای آن را یاد گرفته اید.
[مرور وقایع روزانه آنا] 11
آنا، شخصیت اصلی، احساس و یافته های خود و نیز آنچه در مدت زمان زندگی در ژاپن آموخته است را مرور می کند.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید