#14

بیان آنچه که می خواهیم تجربه کنیم

日本へ行ってみたいです دلم می خواهد روزی به ژاپن بروم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم پیش از آمدن به ژاپن در مدرسه ای در ویتنام کار داوطلبانه انجام می داد. یک روز یوکی از ژاپن به مدرسه او آمد و برای دانش آموزان پیانو نواخت.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

こんにちは

konnichiwa

سلام

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

watashi

من

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ぼく

boku

من (مذکر)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本語

Nihongo

زبان ژاپنی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

できる

dekiru

توانستن، بلد بودن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

少し

sukoshi

کمی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

だけ

dake

فقط

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ラジオ

rajio

رادیو

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

勉強する

benkyoo-suru

درس خواندن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

へえ

hee

عجب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すごい

sugoi

عالی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本

Nihon

ژاپن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

行く

iku

رفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ぜひ

zehi

حتماً

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

来る

kuru

آمدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

案内する

annai-suru

راهنمایی کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان آنچه که می خواهیم تجربه کنیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان کاری که دلمان می خواهد یک روز در زندگی مان انجام بدهیم از«mitai+ [فرم-TE فعل]» استفاده می کنیم. «itte» در «itte mitai» فرم-TE فعل «iku» به معنی «رفتن» است. با افزودن «desu» به پایان جمله می توان آن را مؤدبانه کرد. «mitai . . . » برای بیان کارهایی استفاده می شود که تاکنون تجربه انجام آن را نداشته ایم و دلمان می خواهد در زندگی مان تجربه کنیم.

حرف اضافه «e»:
حرف اضافه «e» در «nihon e» یعنی «به ژاپن» نشان دهنده جهت حرکت است.
برای بیان «به . . . رفتن»، کاربرد هر دو جمله «e iku ...» و «ni iku ...» صحیح است.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید درباره کارهایی که می خواهیم در ژاپن تجربه کنیم صحبت کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

دلم می خواهد یک بار از کوه فوجی بالا بروم.

بالا رفتن از کوه فوجی

富士山に登る(→登って)

Fujisan ni noboru (→nobotte)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

دلم می خواهد یک روز ...

~てみたいです。

~te mitai desu.

سوار شین کانسن شدن

新幹線に乗る(→乗って)

Shinkansen ni noru (→notte)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

دلم می خواهد یک روز ...

~てみたいです。

~te mitai desu.

پوشیدن کیمونو

着物を着る(→着て)

kimono o kiru (→kite)

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

یک عبارت فروتنانه است که می توانید از آن در جواب کسی که از توانایی شما تعریف می کند استفاده کنید.

کانجی

Yoru (شب)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

کشتی سومو

سومو ورزش ملی ژاپن است. در این ورزش برنده کسی است که حریف خود را زودتر به زمین بزند یا او را از میدان بیرون بیندازد. روش کشتی گرفتن سوموکاران بسیار تماشایی است. مسابقات بزرگ سومو به طور کلی شش بار در سال و در ماه های فرد میلادی برگزار می شود.

مسابقه سومو

در برخی از باشگاه ها امکان تماشای تمرین صبحگاهی نیز وجود دارد.

تمرین صبحگاهی

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر