#13

بیان کاری که می خواهیم انجام دهیم

雪が見たいです می خواهم برف را ببینم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم در اتاق پذیرایی «خانه هارو سان» با صاحب خانه اش هارو سان که یک روبات است و می یا، عکاس اهل چین، مشغول صحبت است.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

日本

Nihon

ژاپن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

慣れる

nareru

عادت کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どんな

donna

چه نوع

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

こと

koto

چیز، کار

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

する

suru

انجام دادن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ええと

eeto

خب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

yuki

برف

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

見る

miru

دیدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

北海道

Hokkaidoo

هوکایدو

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

行く

iku

رفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

あと

ato

بعد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

友達

tomodachi

دوست

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

会う

au

ملاقات کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

おや

oya

عجب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大丈夫(な)

daijoobu (na)

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

顔が赤い

kao ga akai

سرخ شدن صورت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان کاری که می خواهیم انجام دهیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان کاری که می خواهیم انجام بدهیم یا دوست داریم انجام بدهیم، «masu» انتهای فرم-MASU فعل را به «tai» تبدیل می کنیم. «mitai» فرم-TAI فعل «mimasu» یا «miru» به معنی «دیدن» است. قرار گرفتن «desu» در پایان جمله، آن را مؤدبانه می کند. برای نشان دادن کاری که می خواهیم انجام دهیم، از حروف اضافه «o» یا «ga» استفاده می کنیم.

پرسیدن کاری که طرف مقابل می خواهد انجام دهد:
برای پرسیدن کاری که طرف مقابل می خواهد انجام دهد، می گوییم: «Nani/Donna koto ga shitai desu ka» یعنی «چه کاری می خواهید انجام بدهید؟» «shitai» فرم-TAI فعل «shimasu» یا «suru» به معنی «انجام دادن» است.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید بگوییم چه کاری می خواهیم انجام دهیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

می خواهم به معبد «کین کاکوجی» بروم.

معبد کین کاکوجی | رفتن

金閣寺 | 行きます(行く)

Kinkakuji | ikimasu (iku)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

می خواهم . . .

~たいです。

~tai desu.

یوکاتا (کیمونوی تابستانی) | خریدن

浴衣 | 買います(買う)

yukata | kaimasu (kau)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

می خواهم . . .

~たいです。

~tai desu.

تماشای شکوفه های گیلاس | انجام دادن

お花見 | します(する)

ohanami | shimasu (suru)

بیشتر بدانیم

این عبارت زمانی به کار می رود که نگران طرف مقابل هستیم و مؤدبانه آن می شود: «daijoubu desu ka»

کانجی

Shashin (عکس)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

خانه های ژاپنی

در خانه های ژاپنی دو نوع اتاق وجود دارد: اتاق سبک ژاپنی و سبک غربی. در اتاق های سبک ژاپنی کف اتاق با حصیر تاتامی پوشیده شده است. در این گونه اتاق ها از میزهای کوتاه استفاده می شود و مردم روی کوسن هایی روی زمین می نشینند و در هنگام خواب نیز رختخواب را روی تاتامی پهن می کنند.

اتاق سبک ژاپنی

اتاق سبک غربی

اما در اتاق های سبک غربی کف اتاق با پارکت، موکت یا فرش پوشیده شده است و در آنها از میز و صندلی استفاده می شود. در سال های اخیر این گونه اتاق ها معمول تر شده اند. در بسیاری از خانه ها هر دو نوع اتاق وجود دارد.

 

تشک های ژاپنی

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر