#15

گفتن مقصد به راننده تاکسی

猿の温泉までお願いします چشمه آب گرم میمون ها لطفاً.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

می یا، عکاس چینی برای عکاسی از چشمه های آب گرم به استان ناگانو آمده است. او می خواهد با تاکسی به پارکی به نام Jigokudani Yaen Koen برود.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

どちら

dochira

کجا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

saru

میمون

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

温泉

onsen

چشمه آب گرم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

お願いする

onegai-suru

خواهش کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

わかる

wakaru

فهمیدن، متوجه شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

こちら

kochira

اینجا (مؤدبانه)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

初めて

hajimete

اولین بار

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

写真を撮る

shashin o toru

عکس گرفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

行く

iku

رفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

そうですか

soo desu ka

که این طور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

今日

kyoo

امروز

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

寒い

samui

سرد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

たくさん

takusan

زیاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

温泉に入る

onsen ni hairu

وارد چشمه آب گرم شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

گفتن مقصد به راننده تاکسی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای گفتن مقصد به راننده تاکسی می گوییم: «made onegai-shimasu [مکان]»
«made» یک حرف اضافه به معنی «تا» است و مقصد را نشان می دهد. «Onegai-shimasu» فرم- MASU فعل «onegai-suru» به معنی «خواهش کردن» است و هنگام خواهش کردن از کسی استفاده می شود.

عبارت پرسیدن مقصد:
وقتی سوار تاکسی می شوید، راننده از شما می پرسد: «Dochira made (desu ka)» یعنی «کجا می روید؟» این عبارت را به خاطر بسپارید. «Dochira» شکل مؤدبانه «doko» به معنی «کجا» است و رانندگان تاکسی برای پرسیدن مقصد آن را به کار می برند.

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید مقصد خود را به راننده تاکسی بگوییم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

توکیو اسکای تری لطفاً.

توکیو اسکای تری

東京スカイツリー

Tookyoo Sukai-tsurii

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

. . . لطفاً.

~までお願いします。

~made onegai-shimasu.

این هتل

このホテル

kono hoteru

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

. . . لطفاً.

~までお願いします。

~made onegai-shimasu.

ایستگاه یوکوهاما

横浜駅

Yokohama-eki

واژه های مربوط

طرز استفاده از «onegai-shimasu»

بیشتر یاد بگیریم!

کانجی

Kuruma (ماشین)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

تاکسی های ژاپن

در بیشتر فرودگاه ها، ایستگاه ها، هتل ها و مراکز گردشگری ایستگاه تاکسی وجود دارد. درب عقب خودکار است و راننده آن را باز و بسته می کند. هزینه تاکسی در ژاپن با تاکسی متر محاسبه می شود و نیازی به پرداخت انعام نیست.

اگر تاکسی خالی باشد، در صفحه روی داشبورد حروف کانجی به معنی «خالی» نمایش داده می شود.در هنگام شب نیز روشن بودن چراغ روی سقف تاکسی نشان دهنده خالی بودن آن است.

علامت «خالی» بودن تاکسی

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر