NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Thể phủ định của tính từ (Bài 15)

Tài liệu bổ sung

Thể phủ định của tính từ (Bài 15)

Tính từ đuôi I Thể phủ định
URESHII
(vui sướng)
URESHIKUNAI
OMOSHIROI
(thú vị)
OMOSHIROKUNAI
ISOGASHII
(bận)
ISOGASHIKUNAI
YASUI
(rẻ)
YASUKUNAI
KAWAII
(dễ thương)
KAWAIKUNAI
ÔKII
(to)
ÔKIKUNAI
OISHII
(ngon)
OISHIKUNAI
II
(tốt)
YOKUNAI
Tính từ đuôi NA Thể phủ định
DAIJÔBU
(không sao/ổn)
DAIJÔBU DEWANAI
JÔZU
(giỏi)
JÔZU DEWANAI
GENKI
(khỏe mạnh)
GENKI DEWANAI
SUKI
(thích)
SUKI DEWANAI
YÛMEI
(nổi tiếng)
YÛMEI DEWANAI

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK