NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 15

Bài 15

Họ đang ngủ

Chị Anna cùng chị Sakura và anh Rodrigo đi đến hiệu sách ở Shinjuku. Tàu chở họ đang chuẩn bị tới ga Shinjuku.

Bài 15 (10 phút)

Mẫu câu chính:

NETE IMASU

Hội thoại

さくら 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 Ga tới là ga Shinjuku. Nào, xuống tàu thôi!
Sakura TSUGI WA SHINJUKU EKI DESU. SÂ, ORIMASHÔ.
Ga tới là ga Shinjuku. Nào, xuống tàu thôi!
ロドリゴ あれ。あの人たち、寝ています。 Ôi! Những người đó đang ngủ.
Rodrigo ARE. ANO HITO TACHI, NETE IMASU.
Ôi! Những người đó đang ngủ.
アンナ 大丈夫かな。 Có sao không nhỉ?
Anna DAIJÔBU KANA.
Có sao không nhỉ?
さくら 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 Không sao, không sao. Nhìn kìa! Họ dậy rồi.
Sakura DAIJÔBU, DAIJÔBU. HORA, OKITA.
Không sao, không sao. Nhìn kìa! Họ dậy rồi.

Mẫu ngữ pháp

  MASHÔ

Nếu đổi MASU thành MASHÔ sẽ được câu đề nghị. Chỉ có thể nói như vậy trong tình huống biết chắc người khác sẽ không từ chối lời đề nghị của mình.
Ví dụ:
KOKO DE ORIMASU. (Chúng ta xuống tàu ở đây.)
>> KOKO DE ORIMASHÔ. (Chúng ta xuống tàu ở đây thôi.)

Nếu vừa muốn đề nghị, vừa có ý hỏi xem người khác có đồng ý hay không, thì có thể nói  __MASEN  KA, thay cho__MASHÔ. Xem bài 13.

Động từ thể TE + IMASU

Nếu thêm IMASU vào sau động từ thể TE sẽ diễn đạt một hành động hoặc một trạng thái nào đó đang tiếp diễn.
Ví dụ:
WATASHI WA GOHAN O TABEMASU. (Tôi ăn cơm.)
>> WATASHI WA GOHAN O TABETE IMASU. (Tôi đang ăn cơm.)

Thưa cô, em hỏi!

Thể phủ định của tính từ
Trong bài 13, chúng ta đã học là tính từ trong tiếng Nhật có 2 loại: tính từ đuôi I và tính từ đuôi NA. Tính từ đuôi I kết thúc bằng âm tiết I, ví dụ như ATARASHII, “mới”. Tính từ đuôi NA khi bổ nghĩa cho danh từ sẽ thêm NA vào sau. Ví dụ, DAIJÔBU, "không sao/ổn", mà chúng ta học trong bài, khi đứng trước danh từ sẽ thành DAIJÔBUNA.

Từ tượng thanh & tượng hình

Ngủ
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Tàu điện ở Nhật Bản đúng giờ và thuận tiện. Nhưng nghe nói không nên nói điện thoại trên tàu. Mình phải chú ý mới được.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK