เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > เดือน (บทเรียนที่ 12)

ข้อมูลเสริมการเรียน

เดือน (บทเรียนที่ 12)

ICHIGATSU มกราคม
NIGATSU กุมภาพันธ์
SANGATSU มีนาคม
SHIGATSU เมษายน
GOGATSU พฤษภาคม
ROKUGATSU มิถุนายน
SHICHIGATSU กรกฎาคม
HACHIGATSU สิงหาคม
KUGATSU กันยายน
JÛGATSU ตุลาคม
JÛICHIGATSU พฤศจิกายน
JÛNIGATSU ธันวาคม

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK