NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > ماه ها (درس 12)

ابزارهای یادگیری

ماه ها (درس 12)

ICHIGATSU ژانویه
NIGATSU فوریه
SANGATSU مارس
SHIGATSU آوریل
GOGATSU می
ROKUGATSU ژوئن
SHICHIGATSU ژوییه
HACHIGATSU اوت
KUGATSU سپتامبر
JÛGATSU اکتبر
JÛICHIGATSU نوامبر
JÛNIGATSU دسامبر

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید