NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 11

درس 11

خواهش می کنم هر طور هست بیایید.

یک مهمانی در خوابگاه دانشجویان خارجی که آنا زندگی می کند برگزار خواهد شد. او ساکورا را به این مهمانی دعوت می کند.

درس 11 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

ZEHI KITE KUDASAI

متن درس

アンナ 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。
さくらさん、ぜひ来てください。
روز شنبه این هفته، در خوابگاه یک مهمانی داریم.
خانم ساکورا، خواهش می کنم به هر شکل ممکن در این مهمانی شرکت کنید.
آنا KONSHÛ NO DOYÔBI NI RYÔ DE PÂTÎ O HIRAKIMASU.
SAKURA-SAN, ZEHI KITE KUDASAI.
روز شنبه این هفته، در خوابگاه یک مهمانی داریم.
خانم ساکورا، خواهش می کنم به هر شکل ممکن در این مهمانی شرکت کنید.
さくら わあ、行く行く。
今度の土曜日ね。
آه، می آیم، می آیم. این شنبه، درسته؟
ساکورا WÂ, IKU IKU.
KONDO NO DOYÔBI NE.
آه، می آیم، می آیم. این شنبه، درسته؟

نکته های دستور زبان

روزهای هفته

برای یادگیری روزهای هفته به «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.

IKIMASU و KIMASU

در زبان ژاپنی بسته به نظر گوینده، از یک فعل دیگر استفاده می کنیم.

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم دیکشنری فعل ها
فعل ها در فرهنگ واژه های ژاپنی به این شکل قرار می گیرند. اگر این شکل از فعل را استفاده کنید به نظر غیر رسمی تر می آید.

نام آواها

روحیه شاد، سرزنده
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

خانم ساکورا گفت که به مهمانی ما می آید. UKI UKI. آیا او از خوراک تایلندی که من می خواهم بپزم خوشش خواهد آمد؟ من احساس WAKU WAKU می کنم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید