NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > روزهای هفته (درس 11)

ابزارهای یادگیری

روزهای هفته (درس 11)

GETSUYÔBI دوشنبه
KAYÔBI سه شنبه
SUIYÔBI چهارشنبه
MOKUYÔBI پنجشنبه
KINYÔBI جمعه
DOYÔBI شنبه
NICHIYÔBI یکشنبه

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید