เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 44

しびれます [SHIBIREMASU]

เป็นเหน็บชา

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ 和菓子はとても甘いですね。 ขนมญี่ปุ่นหวานมากนะคะ
แอนนา WAGASHI WA TOTEMO AMAI DESU NE.
ขนมญี่ปุ่นหวานมากนะคะ
先生 和菓子を食べてから、抹茶を飲みます。
抹茶は苦いかもしれません。
หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัตชะครับ
มัตชะอาจจะขมครับ
อาจารย์ WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU.
MACCHA WA NIGAI KAMOSHIREMASEN.
หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัตชะครับ มัตชะอาจจะขมครับ
アンナ 先生、足がしびれました。いたたたた。 อาจารย์คะ เท้าเป็นเหน็บชาค่ะ โอ๊ย โอ๊ย
แอนนา SENSEI, ASHI GA SHIBIREMASHITA. ITATATATA.
อาจารย์คะ เท้าเป็นเหน็บชาค่ะ โอ๊ย โอ๊ย
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK