เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 44

บทเรียนที่ 44

หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัตชะครับ

หลังจากไปเที่ยวชมปราสาทฮิเมะจิแล้ว แอนนาไปร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่นที่เรือนชงชาใกล้ปราสาท

บทเรียนที่ 44 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU.

บทสนทนา

アンナ 和菓子はとても甘いですね。 ขนมญี่ปุ่นหวานมากนะคะ
แอนนา WAGASHI WA TOTEMO AMAI DESU NE.
ขนมญี่ปุ่นหวานมากนะคะ
先生 和菓子を食べてから、抹茶を飲みます。
抹茶は苦いかもしれません。
หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัตชะครับ
มัตชะอาจจะขมครับ
อาจารย์ WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU.
MACCHA WA NIGAI KAMOSHIREMASEN.
หลังจากกินขนมญี่ปุ่นแล้วดื่มชาเขียวมัตชะครับ มัตชะอาจจะขมครับ
アンナ 先生、足がしびれました。いたたたた。 อาจารย์คะ เท้าเป็นเหน็บชาค่ะ โอ๊ย โอ๊ย
แอนนา SENSEI, ASHI GA SHIBIREMASHITA. ITATATATA.
อาจารย์คะ เท้าเป็นเหน็บชาค่ะ โอ๊ย โอ๊ย

หลักไวยากรณ์

  KAMOSHIREMASEN

KAMOSHIREMASEN  (อาจจะ_)
e.g.) NIGAI KAMOSHIREMASEN.  (อาจจะขมค่ะ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TE + KARA
ในบทเรียนที่ 16 เราได้เรียนวิธีแสดงการกระทำมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ในประโยคเดียวด้วยการเชื่อมกริยารูป TE ถ้าเติมคำช่วย KARA แปลว่า "หลังจาก" ตามหลังคำกริยารูป TE ก็จะทำให้ดูชัดเจนว่าการกระทำหน้า KARA เกิดก่อน และการกระทำหลัง KARA เกิดตามมา การแต่งประโยคลักษณะนี้เป็นการเน้นลำดับการกระทำก่อนหลัง

คำเลียนเสียงและท่าทาง

เหน็บชา
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

นั่งคุกเข่าแบบญี่ปุ่นนี่ยากค่ะ ได้ยินมาว่าถ้าจะไม่ให้ขาเป็นเหน็บชา ควรนั่งให้หัวแม่เท้าทั้งสองข้างทับกัน คราวหน้าจะลองทำดูค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK