เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > ความแตกต่างระหว่าง KARA กับ NODE (บทเรียนที่ 28)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ความแตกต่างระหว่าง KARA กับ NODE (บทเรียนที่ 28)

ใช้ทั้ง KARA และ NODE เพื่ออธิบายเหตุผล เช่น ถ้าคำคุณศัพท์ KAWAII ที่แปลว่า “น่ารัก” คือ เหตุผล อาจพูดว่า KAWAII KARA หรือพูดว่า KAWAII NODE แต่ถ้าใช้สองคำนี้กับคำคุณศัพท์ NA หรือคำนาม KARA จะกลายเป็น DAKARA และ NODE จะกลายเป็น NANODE เช่น YAKUSOKU แปลว่า “การสัญญา” คือ เหตุผล YAKUSOKU เป็นคำนาม ดังนั้น ถ้าใช้ KARA ก็จะพูดว่า YAKUSOKU DAKARA ถ้าใช้ NODE พูดว่า YAKUSOKU NANODE
KARA และ NODE มีความหมายคล้ายกันมาก แต่ถ้าใช้ NODEคำอธิบายจะฟังดูอ่อนโยนขึ้น นั่นเป็นเพราะ เสียง น ใน NODE ฟังดูนุ่มนวลกว่าเสียง ค ใน KARA ดังนั้น จึงใช้ NODE กันมากกว่าในวงการธุรกิจและในโอกาสที่เป็นทางการ เพราะทำให้ฟังสุภาพนุ่มนวลขึ้น
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK