#48

بیان کاری که در آینده می خواهیم انجام دهیم

卒業したら、日本で働きたいです وقتی فارغ التحصیل شدم می خواهم در ژاپن کار کنم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

ساکنان «خانه هارو سان» به معبد «کیُومیزو دِرا (Kiyomizu-dera)» در کیوتو آمده اند. تم در مورد آرزوهایش صحبت می کند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

来る

kuru

آمدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

もうすぐ

moosugu

تقریباً، نزدیک به

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

1年

ichi-nen

یک سال

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

将来

shoorai

آینده

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

nani

چه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

する

suru

انجام دادن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

卒業する

sotsugyoo-suru

فارغ التحصیل شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本

Nihon

ژاپن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

働く

hataraku

کار کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

旅行会社

ryokoo-gaisha

آژانس مسافرتی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

魅力

miryoku

جذابیت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いっぱい

ippai

زیاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

伝える

tsutaeru

انتقال دادن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

応援する

ooen-suru

تشویق کردن، حمایت کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

がんばる

ganbaru

تلاش کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان کاری که در آینده می خواهیم انجام دهیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان این که اگر یک شرط خاص محقق شود می خواهیم یا دوست داریم کاری را در آینده انجام بدهیم می گوییم: «tara, -tai desu-»
«tara-» فرم-TA فعل به اضافه «ra» است و نشان دهنده شرطی است که باید محقق شود تا کار دوم انجام شود.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید کاری را که می خواهیم انجام بدهیم بیان کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

وقتی تعطیلات تابستان شروع شود می خواهم دوباره به ژاپن بیایم.

شروع شدن تعطیلات تابستان | دوباره به ژاپن آمدن

夏休みになる(→なったら) | また日本に来たい

natsu-yasumi ni naru (→nattara) | mata Nihon ni kitai

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

وقتی [فعل ١] می خواهم [فعل ٢].

فعل ١】たら、【فعل ٢】たいです。

【فعل ١】tara,【فعل ٢】tai desu.

برگشتن به کشور | بیشتر زبان ژاپنی خواندن

国に帰る(→帰ったら) | もっと日本語を勉強したい

kuni ni kaeru (→kaettara) | motto Nihongo o benkyoo-shitai

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

وقتی [فعل ١] می خواهم [فعل ٢].

فعل ١】たら、【فعل ٢】たいです。

【فعل ١】tara,【فعل ٢】tai desu.

بهتر شدن زبان ژاپنی | خواندن مانگا به ژاپنی

日本語が上手になる(→なったら) | 日本語でマンガを読みたい

Nihongo ga joozuni naru (→nattara) | Nihongo de manga o yomitai

بیشتر بدانیم

برای این که بگوییم تمام تلاش خود را به کار می بریم از این عبارت استفاده می کنیم.

کانجی

sotsugyoo (فارغ التحصیلی)

فرهنگ

کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی

غذاهای مناطق مختلف ژاپن

در ژاپن هر منطقه غذاهای خاص خود را دارد. مثلاً غذای معروف اوساکا «اُوکُونُومی یاکی (okonomiyaki)» است. برای تهیه این غذا، آرد مخصوص با آب مخلوط شده، کلم، سبزیجات دیگر، گوشت و تخم مرغ در آن ریخته شده و مانند کوکو سرخ می شود. در استان آکیتا «کیریتانپُو(kiritanpo)» معروف است. برای تهیه این غذا برنج را له کرده و به شکل استوانه به سیخ می زنند و کباب می کنند. این غذا را داخل سوپ مخصوص نیز می ریزند. غذای معروف استان کاگاوا «اودُون(udon)» است. «اودون» نوعی نودل است. نودل مخصوص کاگاوا نرم است و خوب کش می آید. استان ناگاساکی به غذای «چانپُون (chanpon)» با گوشت و سبزیجات و غیره معروف است.

(١) اُوکُونُومی یاکی (اوساکا)

(٢) کیریتانپُو نابه (استان آکیتا)

(٣) سانوکی اودُون (استان کاگاوا)

(٤) چانپُون (استان ناگاساکی)

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر