#47

پرسیدن نحوه انجام کاری

どうやってするんですか چطور انجام می دهند؟

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

ساکنان «خانه هارو سان» به معبد «فوشیمی ایناری تایشا» در کیوتو آمده اند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

おみくじ

omikuji

فال

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どうやって

doo yatte

چطور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

する

suru

انجام دادن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

hako

جعبه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

振る

furu

تکان دادن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

3番

san-ban

شماره ٣

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どうぞ

doozo

بفرمایید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大吉

daikichi

بخت عالی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どういう

doo iu

چه نوع

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

意味

imi

معنی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

とても

totemo

خیلی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

運勢

unsee

بخت، سرنوشت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

پرسیدن نحوه انجام کاری

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

وقتی می خواهیم کاری را برای اولین بار انجام بدهیم و نحوه انجام آن را نمی دانیم با استفاده از جمله
«Doo yatte -n desu ka» می توانیم در این مورد سؤال کنیم.
«doo yatte» یعنی «چطور» و «n desu ka-» زمانی استفاده می شود که چیزی را متوجه نمی شویم و از طرف مقابلمان می خواهیم که در مورد آن توضیح بدهد. این عبارت به فرم دیکشنری فعل متصل می شود.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید نحوه انجام کاری را بپرسیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

ببخشید. چطور از این استفاده می کنند؟

این | استفاده کردن

これ | 使う

kore | tsukau

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید. چطور .... ؟

すみません。どうやって~んですか。

Sumimasen. Doo yatte ~n desu ka.

پوشیدن

着る

kiru

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید. چطور .... ؟

すみません。どうやって~んですか。

Sumimasen. Doo yatte ~n desu ka.

شارژ کردن

チャージする

chaaji-suru

بیشتر بدانیم

وقتی معنی عبارتی را متوجه نمی شویم با استفاده از این جمله از کسی سؤال می کنیم.

کانجی

tama (توپ)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

«Omikuji»: فال ژاپنی

در معابد بودایی و شینتو می توان فال «اُومیکوجی» گرفت. فال معمولاً روی یک کاغذ دراز و باریک نوشته شده است و شامل «دایکیچی» (بخت عالی)، «کیچی» (بخت خوب) و «کیُو (kyoo)» (بخت بد) می شود. در این فال ها توصیه هایی در مورد زندگی روزمره مانند سلامتی، کار و عشق نیز نوشته شده است.

大吉[daikichi]= بخت عالی

吉[kichi]= بخت خوب

凶[kyoo]= بخت بد

بعضی افراد می گویند که اگر فال شما بد باشد می توانید با گره زدن آن به درخت یا مکان مخصوص گره زدن فال در همان معبد، آن را به فال خوب تبدیل کنید.

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر