#24

بیان آنچه نمی توانیم بخوریم

生卵は食べられません تخم مرغ خام نمی توانم بخورم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

در خانه هارو سان، کایتو برای همه صبحانه ژاپنی آماده کرده است.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

いただきます

itadakimasu

با اجازه (پیش از خوردن غذا گفته می شود)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本食

Nihon-shoku

غذای ژاپنی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

健康

kenkoo

سلامتی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

これ

kore

این

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

生卵

nama-tamago

تخم مرغ خام

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すみません

sumimasen

ببخشید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

watashi

من

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

食べる

taberu

خوردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

そう

soo

که این طور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

じゃあ

jaa

پس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

納豆

nattoo

سویای تخمیر شده

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

だめ(な)

dame (na)

بد، بی فایده

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大好き(な)

daisuki (na)

مورد علاقه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان آنچه نمی توانیم بخوریم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان چیزی که نمی توانیم بخوریم می گوییم: «wa taberaremasen [ماده غذایی]»
«taberaremasen» حالت منفی مؤدبانه فعل «taberareru» است و «taberareru» فرم توانشی فعل «taberu» به معنی «خوردن» است.

بیان آنچه نمی توانیم بنوشیم:
فرم توانشی فعل «nomu» به معنی «نوشیدن»، «nomeru» است یعنی «می توانم بنوشم». فرم منفی مؤدبانه این فعل «nomemasen» است یعنی «نمی توانم بنوشم». پس برای بیان آنچه که نمی توانیم بنوشیم باید بگوییم:
«wa nomemasen [نوشیدنی]» یعنی «[نوشیدنی] نمی توانم بنوشم».

حرف اضافه «wa» / «ga»:
در گفت و شنود این درس، چون تم درباره چیزی که جلوی چشمش قرار دارد صحبت می کند از حرف اضافه «wa» استفاده می کند که نشانگر موضوع جمله است و می گوید: «wa taberaremasen ...»
اما اگر بخواهیم برای اولین بار بگوییم که ماده غذایی خاصی را نمی توانیم بخوریم (مثلاً در جواب کسی که در این مورد سؤال می کند) و غذای مورد نظرمان در آنجا وجود نداشته باشد، باید از «ga» استفاده کنیم و بگوییم:
«ga taberaremasen...»

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید بگوییم که ماده غذایی خاصی را نمی توانیم بخوریم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

میگو نمی توانم بخورم.

میگو

えび

ebi

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید. ... نمی توانم بخورم.

すみません。私、~は食べられません。

Sumimasen. Watashi, ~wa taberaremasen.

گوشت خوک

豚肉

butaniku

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید. ... نمی توانم بنوشم.

すみません。私、~は飲めません。

Sumimasen. Watashi, ~wa nomemasen.

مشروب

お酒

osake

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

پیش از خوردن غذا برای سپاسگزاری از کسی که غذا را درست کرده گفته می شود. پس از خوردن غذا می گوییم: «Gochisoosama deshita»

کانجی

Tamago (تخم مرغ)

فرهنگ

کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی

صبحانه ژاپنی

صبحانه سنتی ژاپنی معمولاً شامل برنج، سوپ میسو و ماهی کبابی است. اخیراً بسیاری از مردم صبحانه سبک غربی مانند نان، تخم مرغ و قهوه می خورند.

صبحانه سبک ژاپنی

صبحانه سبک غربی

در هتل ها و اقامتگاه های سنتی صبحانه های مختلفی وجود دارد و در برخی از هتل ها صبحانه به شکل سلف سرویس سرو می شود.

صبحانه سلف سرویس

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر