NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Các thứ trong tuần (Bài 11)

Tài liệu bổ sung

Các thứ trong tuần (Bài 11)

GETSUYÔBI Thứ Hai
KAYÔBI Thứ Ba
SUIYÔBI Thứ Tư
MOKUYÔBI Thứ Năm
KINYÔBI Thứ Sáu
DOYÔBI Thứ Bảy
NICHIYÔBI Chủ Nhật

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK