เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 9

[HAN]

ครึ่ง
ในที่นี้ หมายถึง “ครึ่งชั่วโมง” หรือ “30 นาที”

คำและสำนวนในบทเรียน

先生 明日、健康診断があります。 พรุ่งนี้ มีการตรวจสุขภาพครับ
อาจารย์ ASHITA, KENKÔSHINDAN GA ARIMASU.
พรุ่งนี้ มีการตรวจสุขภาพครับ
アンナ 何時からですか。 ตั้งแต่กี่โมงคะ
แอนนา NANJI KARA DESU KA.
ตั้งแต่กี่โมงคะ
先生 午前9時から11時までです。
ここに8時半に集まって下さい。
ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 11 โมงครับ
กรุณารวมตัวที่นี่ 8 โมงครึ่ง
อาจารย์ GOZEN KUJI KARA JÛICHIJI MADE DESU. KOKO NI HACHIJI HAN NI ATSUMATTE KUDASAI.
ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 11 โมงครับ
กรุณารวมตัวที่นี่ 8 โมงครึ่ง
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK