เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 9

บทเรียนที่ 9

ตั้งแต่กี่โมงคะ

วันนี้ ศาสตราจารย์ซุซุกิมีประกาศจะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียนนะคะ

บทเรียนที่ 9 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

NANJI KARA DESU KA

บทสนทนา

先生 明日、健康診断があります。 พรุ่งนี้ มีการตรวจสุขภาพครับ
อาจารย์ ASHITA, KENKÔSHINDAN GA ARIMASU.
พรุ่งนี้ มีการตรวจสุขภาพครับ
アンナ 何時からですか。 ตั้งแต่กี่โมงคะ
แอนนา NANJI KARA DESU KA.
ตั้งแต่กี่โมงคะ
先生 午前9時から11時までです。
ここに8時半に集まって下さい。
ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 11 โมงครับ
กรุณารวมตัวที่นี่ 8 โมงครึ่ง
อาจารย์ GOZEN KUJI KARA JÛICHIJI MADE DESU. KOKO NI HACHIJI HAN NI ATSUMATTE KUDASAI.
ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 11 โมงครับ
กรุณารวมตัวที่นี่ 8 โมงครึ่ง

หลักไวยากรณ์

NANJI

NAN แปลว่า “อะไร” และ JI หมายถึง “โมง”JI คือลักษณนามบ่งชี้เวลาตามชั่วโมงนั้น ๆ
e.g.) NANJI DESU KA. (กี่โมงคะ) กรุณาไปที่“ข้อมูลเสริมการเรียน”

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TE รูปแบบอื่น ๆ
อาจารย์อธิบายว่า ในบทเรียนบทที่แล้ว เราได้เรียนรู้รูปแบบพื้นฐานในการผันคำกริยารูป MASU ไปเป็นรูป TE คือ เราสามารถเปลี่ยนจากรูป MASU ไปเป็น TE ได้ง่าย ๆ นะครับแต่วันนี้ เราจะได้เรียนรูปแบบอื่นนะครับ ในรูปแบบนี้ นอกจากเราจะต้องเปลี่ยน MASU แล้ว เรายังต้องเปลี่ยนพยางค์ที่นำหน้า MASU ด้วยครับ

คำเลียนเสียงและท่าทาง

เราพูดคำนี้เมื่อเกือบจะพลาดเป้า
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

“สำหรับคนญี่ปุ่นนั้น เลขบางตัวถือว่าเป็นโชคร้ายนะคะ เลขสี่คือ SHI ออกเสียงแบบเดียวกับคำที่หมายถึง “ความตาย” ส่วนเลขเก้าคือ KU ออกเสียงเหมือนคำที่แปลว่า “ความทุกข์” เพราะฉะนั้น โรงแรมและโรงพยาบาลบางแห่งมักหลีกเลี่ยงห้องหมายเลข 4 และ 9 กันค่ะ"

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK