เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 2

何時ですか [NANJI DESU KA]

กี่โมงคะ/ครับ
เราสามารถใช้คำว่า NAN ซึ่งแปลว่า “อะไร” เพื่อถามเวลาด้วยการเติมคำว่า JI ซึ่งแปลว่า "โมง" ลงไปในประโยค เพราะฉะนั้น เมื่อพูดว่า NAN JI DESU KA หมายความว่า "กี่โมงครับ"

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ さくらさん。はい、どうぞ。 คุณซะกุระ ค่ะ เชิญค่ะ
แอนนา SAKURA-SAN. HAI, DÔZO.
คุณซะกุระ ค่ะ เชิญค่ะ
さくら これは何ですか。 นี่คืออะไรคะ
ซะกุระ KORE WA NAN DESU KA.
นี่คืออะไรคะ
アンナ それはタイのお土産です。 นั่นคือของฝากจากเมืองไทยค่ะ
แอนนา SORE WA TAI NO OMIYAGE DESU.
นั่นคือของฝากจากเมืองไทยค่ะ
さくら ありがとうございます。 ขอบคุณค่ะ
ซะกุระ ARIGATÔ GOZAIMASU.
ขอบคุณค่ะ
アンナ どういたしまして。 ไม่เป็นไรค่ะ
แอนนา DÔITASHIMASHITE.
ไม่เป็นไรค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK