เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 22

なります [NARIMASU]

กลายเป็น

คำและสำนวนในบทเรียน

アンナ お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 คุณแม่คะ ขอโทษค่ะ สายแล้วค่ะ
แอนนา OKÂSAN, GOMENNASAI. OSOKU NARIMASHITA.
คุณแม่คะ ขอโทษค่ะ สายแล้วค่ะ
寮母 アンナさん、10分も遅刻です。
約束を破ってはいけません。
คุณแอนนามาสายตั้ง 10 นาทีค่ะ
ห้ามผิดสัญญาค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก ANNA-SAN, JIPPUN MO CHIKOKU DESU.
YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN.
คุณแอนนามาสายตั้ง 10 นาทีค่ะ ห้ามผิดสัญญาค่ะ
アンナ すみません。気をつけます。 ขอโทษค่ะ จะระวังค่ะ
แอนนา SUMIMASEN. KI O TSUKEMASU.
ขอโทษค่ะ จะระวังค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK