เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > วิธีผันคำกริยาให้อยู่ในรูป TE (1) (บทเรียนที่ 8)

ข้อมูลเสริมการเรียน

วิธีผันคำกริยาให้อยู่ในรูป TE (1) (บทเรียนที่ 8)

รูป MASU รูป TE
TABEMASU
กิน
TABETE
OBOEMASU
จำ
OBOETE
MIMASU
ดู
MITE
KIMASU
มา
KITE
SHIMASU
ทำ
SHITE
BENKYÔ SHIMASU
เรียน
BENKYÔ SHITE

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK