NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ > Passive- ပြုလုပ်ခံပုံစံကြိယာများ (သင်ခန်းစာ 23)

လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

Passive- ပြုလုပ်ခံပုံစံကြိယာများ (သင်ခန်းစာ 23)

MASU-ပုံစံ အပြုခံပုံစံ
TSUKAIMASU
သုံးတယ် သုံးမယ်
TSUKAWAREMASU
MACHIMASU
စောင့်တယ် စောင့်မယ်
MATAREMASU
ATSUMARIMASU
စုဝေးတယ် စုဝေးမယ်
ATSUMARAREMASU
YOMIMASU
ဖတ်တယ် ဖတ်မယ်
YOMAREMASU
KAKIMASU
ရေးတယ် ရေးမယ်
KAKAREMASU
ISOGIMASU
မြန်မြန်
ISOGAREMASU
IKIMASU
သွားတယ် သွားမယ်
IKAREMASU
TABEMASU
စားတယ် စားမယ်
TABERAREMASU
OBOEMASU
မှတ်မိတယ်
OBOERAREMASU
IMASU
နေတယ် နေမယ်
IRAREMASU
MIMASU
ကြည့်တယ်၊ကြည့်မယ်
MIRAREMASU
KIMASU
လာတယ်၊လာမယ်
KORAREMASU
SHIMASU
ပြုလုပ်တယ်၊ပြုလုပ်မယ်
SAREMASU

အပေါ်ကဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့အသံဖိုင်လ်နဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားရှိပါတယ်။အောက်မှာပြထားတဲ့ ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရင်၁ဝမိနစ်စာသင်ခန်းစာကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်။

NHK website ကနေထွက်ပါမယ်။