NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Bài 16

上がります [AGARIMASU]

đi lên

Từ ngữ và mẫu câu trong bài

店員 いらっしゃいませ。 Xin kính chào quý khách.
Nhân viên cửa hàng IRASSHAIMASE.
Xin kính chào quý khách.
アンナ あのう、マンガ売り場はどこですか。 Anh ơi, khu bán truyện tranh ở đâu ạ?
Anna ANÔ, MANGA URIBA WA DOKO DESU KA.
Anh ơi, khu bán truyện tranh ở đâu ạ?
店員 2階です。階段を上がって、右に行ってください。 Trên tầng 2 ạ. Chị hãy đi lên cầu thang, rồi rẽ phải.
Nhân viên cửa hàng NIKAI DESU. KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI.
Trên tầng 2 ạ. Chị hãy đi lên cầu thang, rồi rẽ phải.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK