เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

บทเรียนที่ 8

もう一度 [MÔICHIDO]

อีกครั้ง

คำและสำนวนในบทเรียน

先生 みなさん、これを覚えてください。
試験によく出ます。
ทุกคน กรุณาจำนี่ ออกข้อสอบบ่อยครับ
อาจารย์ MINASAN, KORE O OBOETE KUDASAI.
SHIKEN NI YOKU DEMASU.
ทุกคน กรุณาจำนี่ ออกข้อสอบบ่อยครับ
学生 えっ。 เอ๊ะ
นักศึกษา E'.
เอ๊ะ
アンナ 先生、もう一度お願いします。 อาจารย์คะ ขออีกครั้งค่ะ
แอนนา SENSEI, MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU.
อาจารย์คะ ขออีกครั้งค่ะ
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK